Bản Sắc Việt Nam Qua Giao Lưu Văn Học

Miêu tả:

Bản Sắc Việt Nam Qua Giao Lưu Văn Học

Tác giả: Nguyễn Bá Thành

Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 
Trình bày tính thời sự và tính lý luận của vấn đề bản sắc văn học dân tộc trong giao lưu văn học Việt Nam với thế giới; quá trình giao lưu và hội nhập của văn học Việt Nam với thế giới; văn học cách mạng Việt Nam nhìn từ góc độ giao lưu và hội nhập với thế giới

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Bản Sắc Việt Nam Qua Giao Lưu Văn Học.