Các thiết chế hiến định độc lập - Kinh nghiệm quốc tế và triển vọng ở Việt Nam.

Miêu tả:

16 x 24cm
368 trang
ISBN: 978-604-62-0796-2

 
Các thiết chế hiến định độc lập hiện là một cấu phần không thể thiếu trong Hiến pháp của nhiều quốc gia trên thế giới. Việc hiến định những thiết chế này gắn liền với yêu cầu về xây dựng, củng cố nhà nước pháp quyền, thực hành dân chủ, quản trị tốt và phòng chống tham nhũng ở mỗi quốc gia. Vì vậy mặc dù có nhiều điểm chung, song phạm vi, mức độ và cách thức hiến định những thiết chế này không hoàn toàn giống nhau ở các nước.

Cuốn sách dày 368 trang, diễn đạt trong 7 phần, kèm theo phụ lục đã được các tác giả đầu ngành GS.TSKH Đào Trí Úc - GS.TS. Nguyễn Thị Mơ - TS. Nguyễn Văn Thuận - TS. Vũ Công Giao (Đồng chủ biên):

Phần I: Những vấn đề khái quát về các thiết chế hiến định độc lập.
Phần II: Ombudsman.
Phần III: Cơ quan bầu cử quốc gia
Phần IV: Cơ quan Kiểm toán quốc gia và Ngân hàng nhà nước.
Phần V: Cơ quan công vụ và cơ quan Phòng, chống tham nhũng quốc gia.
Phần VI: Cơ quan quốc gia về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.
Phần VII: Cơ quan bảo hiểm.
Phụ lục.

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Các thiết chế hiến định độc lập - Kinh nghiệm quốc tế và triển vọng ở Việt Nam..