Chính trị học

Miêu tả:

GS, TS. Nguyễn Đăng Dung (Chủ biên)
(Tái bản lần thứ Ba có sửa chữa, bổ sung)
Chính trị học là một nghiên cứu sâu về về các nội dung của khoa học Chính trị.
Cuốn sách phù hợp với những người nghiên cứu sinh viên ngành Chính trị học.

 

    Bình luận sản phẩm

    • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
    • reset captcha
    • Gửi bình luận

    Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Chính trị học.