Dân Tộc Học Và Nhân Học Ở Việt Nam

Miêu tả:

Dân Tộc Học Và Nhân Học Ở Việt Nam

Tác giả: Phan Hữu Dật

Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội

 
Nhận diện tình hình các dân tộc nước ta hiện nay trên mọi phương diện lý luận, nhận thức, thực tiễn. Nhằm giải quyết ngày càng hoàn thiện vấn đề dân tộc mang tính chiến lược sống còn của quốc gia – dân tộc Việt Nam

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Dân Tộc Học Và Nhân Học Ở Việt Nam.