Giáo trình logic học biện chứng

Miêu tả:

Giáo trình logic học biện chứng
Tác giả: Nguyễn Thuý Vân - Nguyễn Anh Tuấn
Khổ sách: 16x24
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

 
Các hình thức và sự phát triển củ tư duy luôn tương xứng với quá trình tồn tại và phát triển của đối tượng mà nó nhận thức. Trong quá trình đó, việc nhận thức đúng đối tượng trong quá trình vận động, biến đổi, phát triển, trong các mối liên hệ, quan hệ là những vấn đề của tư duy biện chứng. Tư duy biện chứng phát triển tất yếu đòi hỏi và thúc đẩy môn khoa học về nó, tức logic học biện chứng, cũng phải phát triển theo, và ngược lại mỗi bước phát triển của khoa học này, nhất là việc truyền bá, giảng dạy các nội dung của nó sẽ giúp làm giảm nhẹ và đẩy nhanh hơn quá trình nắm bắt các thao tác tư duy biện chứng, giúp người ta hình thành tư duy biện chứng một cách tự giác.
Để đạt đến trình độ biện chứng trong quá trình nhận thức thì việc tuân theo những yêu cầu, đòi hỏi mang tính phương pháp luận của phương pháp nhận thức là một yêu cầu bắt buộc. Để thực hiện được điều đó, rất cần phải có những tri thức của logic học biện chứng.
Môn “Logic học biện chứng” đã được giảng dạy cho sinh viên Khoa Triết học từ lâu. Là môn học thể hiện đậm đặc tinh thần biện chứng của phép biện chứng duy vật nên nó không chỉ trừu tượng mà còn rất phức tạp trong cả nội dung nghiên cứu lẫn phương pháp trình bày.
Rất mong cuốn sách sẽ được đón nhận và hỗ trợ độc giả trong quá trình tìm hiểu, học tập, nghiên cứu.
Trân trọng giới thiệu!

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Giáo trình logic học biện chứng.