Giáo trình Luật Đất đai

Miêu tả:

Giáo trình chuyên khảo về Luật đất đai
Tái bản lần thứ Nhất có chỉnh sửa, bổ sung
Tác giả: PGS.TS.GVCC. Doãn Hồng Nhung

 
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: Những vấn đề Lý luận chung về ngành Luật đất đai
CHƯƠNG 2: Các vấn đề lý luận cơ bản của sở hữu toàn dân về đất đai
CHƯƠNG 3: Chế độ quản lý nhà nước về đất đai
CHƯƠNG 4: Pháp luật thực định về quyền quản lý nhà nước về đất đai
CHƯƠNG 5: Chính sách tài chính và giá đất
CHƯƠNG 6: Địa vị pháp lý của người sử dụng đất
CHƯƠNG 7: Địa vị pháp lý của tổ chức trong nước sử dụng đất
CHƯƠNG 8: Địa vị pháp lý của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo sử dụng đất
CHƯƠNG 9: Địa vị pháp lý của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam
CHƯƠNG 10: Pháp luật về quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản
CHƯƠNG 11: Thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai
CHƯƠNG 12: Chế độ pháp lý nhóm đất nông nghiệp
CHƯƠNG 13: Chế độ pháp lý đối với nhóm đất phi nông nghiệp
CHƯƠNG 14: Tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai
CHƯƠNG 15: Giám sát, thanh tra đất đai
CHƯƠNG 16: Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm đất đai
CHƯƠNG 17: Hội nhập quốc tế và quản lý nhà nước đối với đất đai ở Việt Nam
CHƯƠNG 18: Quy hoạch đất đai ở Việt Nam hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Giáo trình Luật Đất đai .