Giáo trình Luật Kinh tế Quốc tế

Miêu tả:

Gt luật kinh tế quốc tế được biên soạn cho học phần Luật kinh tế quốc tế giảng dạy cho sinh viên năm nhất tại học viện Ngoại giao với thời lượng là 03 tín chỉ, Gt được xây dựng trên cơ sở xem xét tổng hòa các khía cạnh công và tư của Luật kinh tế quốc tế

 

    Bình luận sản phẩm

    • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
    • reset captcha
    • Gửi bình luận

    Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Giáo trình Luật Kinh tế Quốc tế.