Giáo trình Lý thuyết Kinh tế của Karl Marx

Miêu tả:

Khổ 16x24cm,
ISBN: 978-604-62-0652-1

 
Sinh viên đại học và học viên sau đại học chuyen ngành kinh tế chính trị, sau khi đã học "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin", "Kinh tế chính trị đại cương" và "Lịch sử các học thuyết kinh tế" phải tiếp tục nghiên cứu sâu cá lý thuyết kinh tế của K.Marx, từ các tác phẩm của ông. Để hiểu đầy đủ, có hệ thống các lý thuyết kinh tế của K. Marx, cần phải nghiên cứu nhiều tác phẩm như: Tư bản, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị, Phê phán cương lĩnh Gotha, Bản thảo kinh tế những năm 1875-1859, v.v... Ngoài ra, còn phải tham khảo những tác phẩm của F.Engels, như Chống Duhring, Nguồn gốc của gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước, Nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản... Đó là công việc đòi hỏi sự kiên trì và thời lượng dài. Để giúp người học bước đầu làm quen với các tác phẩm kinh điển của K. Marx và F. Engels, Giáo trình chủ yếu dựa vào tác phẩm Tư bản, có tham khảo thêm một số chi tiết, mục trong những tác phẩm khác có liên quan.

Một mặt các lý thuyết kinh tế của Karl Marx hầu hết gắn với việc phân tích quá trình sản xuất, lưu thông và phân phối trong chủ nghĩa tư bản; phát hiện ra các quy luật vận động của xã hội tư bản chủ nghĩa. Mặt khác nền kinh tế tư bản chủ nghĩa chỉ có thể ra đời, phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của cơ chế thị trường, cho nên hầu hết các lý thuyết ấy đều gắn với kinh tế thị trường tự do cạnh tranh. Song, như nhận xét của một bài báo bàn về phương pháp nghiên cứu của tác phẩm Tư bản đăng trên tạp chí Người truyền tin châu Âu, mà K. Marx đã trích dẫn lại trong Lời bạt viết cho lần xuất bản thư hai, điều quan trọng đối với K. Marx không chỉ là tìm ra quy luật mà còn là quy luật biến hóa của các hiện tượng, quy luật phát triển của chúng, tức là sự chuyển hóa từ một hình thái này sang một hình thái khác, từ một trật tự quan hệ qua lại này sang một trật tự quan hệ qua lại khác. Vì thế, K. Marx chỉ dùng sự nghiên cứu khoa học chính xác đẻ chứng minh tính tất yếu của những trật tự nhất định của các quan hệ xã hội. Khi chứng minh tính tất yếu của trật tự hiện thời, ông chứng minh luôn cả tính tất yếu của một trật tự khác mà trật tự hiện thời nhất định phải chuyển sang. Ông coi sự vận động xã hội như là một quá trình lịch sử tự nhiên.

Giáo trình Lý thuyết kinh tế của Karl Marx là giáo trình phục vụ môn học bắt buộc của chương trình đào tạo cử nhân ngành Kinh tế và học viên cao học chuyên ngành Kinh tế chính trị. Giáo trình này đòi hỏi người học phải có một vốn kiến thức kinh tế chính trị nhất định, do đó điều kiện tiên quyết là người học đã nắm vững nội dung của môn học "Kinh tế chính trị đại cương" đồng thời đọc các tác phẩm của Karl Marx và F. Engels.

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Giáo trình Lý thuyết Kinh tế của Karl Marx.