Giới thiệu về vnubooks.com

Vnubooks. com Kính chào quý độc giả!

vnubooks.com chuyên tổ chức xuất bản, in ấn và phát hành sách giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, các tài liệu có giá trị khoa học khác, đáp ứng mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao của các trường đại học, các cơ sở đào tạo, các trung tâm, các viện nghiên cứu trong cả nước và quốc tế; phục vụ phổ biến tri thức, nâng cao dân trí.

vnubooks.com cung cấp các hệ thống giáo trình cơ sở, giáo trình nâng cao đạt chuẩn quốc gia và quốc tế nhằm cung cấp hệ thống tài liệu phục vụ nhu cầu đào tạo, học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên đại học, sau đại học thuộc tất cả các môn học, ngành học trong chương trình các bậc đào tạo; cung cấp hệ thống tài liệu cơ bản và chuẩn mực cho các cơ sở đào tạo, trung tâm, viện nghiên cứu ở Việt Nam hiện nay.

vnubooks.com cung cấp hệ thống sách tham khảo, chuyên khảo chuyên sâu thuộc các lĩnh vực chuyên ngành, liên ngành, liên lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực then chốt có tính chiến lược; giúp các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức kinh tế - xã hội… tiếp cận và ứng dụng với những sản phẩm khoa học đỉnh cao.

vnubooks.com cung cấp hệ thống sách công cụ, sách tra cứu chuyên nghiệp cho học sinh, sinh viên, các cán bộ giảng dạy, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu đạt hiệu quả cao.

vnubooks.com cung cấp hệ thống sách nghiệp vụ; sách phổ biến, sách bồi dưỡng tri thức trên tất cả các lĩnh vực nhằm phục vụ nghiên cứu, ứng dụng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; truyền bá tri thức, nâng cao dân trí, phục vụ dân sinh.

vnubooks.com cung cấp hệ thống sách tham khảo có chất lượng cho các cấp học (đặc biệt là các khối chuyên, các lớp tài năng, chất lượng cao) bồi dưỡng và nâng cao kiến thức.