Khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công

Miêu tả:

Tác giả: Lê Quân
Khổ sách: 16x24
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

 
Phát triển nhân lực khu vực công là một chủ đề lớn, đòi hỏi nhiều nghiên cứu khoa học và thực nghiệm. Theo nghiên cứu của Afonso và Schuknecht (2005), các quốc gia có nền hành chính công vụ tiên tiến hiện nay cũng chính là những quốc gia sớm ưu tiên phát triển nhân lực khu vực công. Nếu như việc phát triển nhân lực khu vực công trước đây chủ yếu tập trung vào việc tuyển chọn và cái tiến chế độ chính sách thì xu thế hiện nay là quản trị theo năng lực. Trong đó, khung năng lực là mô hình quản trị theo năng lực phổ biến trên thế giới từ những năm 1990. Anh, Pháp, Mỹ, Canada là nhưng quốc gia đi tiên phong trong ứng dụng khung năng lực vào phát triển khu vực công (Dunleavy và Hood, 1994). Thời gian gần đây, các nước trong khu vực như Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng đã triển khai thành công ứng dụng khung năng lực vào thu hút và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực khu vực công (Siddquee, 2006).
Với sự thay đổi tư duy, nhận thức về khu vực hành chính công, cùng với tiếp cận quản trị nhân lực hiện đại, nhóm tác giả đã vận dụng các nguyên lý các mô hình tuên tiến về phát triển lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công và thực tiến sinh động của công tác cán bộ tại Việt Nam để xây dựng khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công với sáu nhóm năng lực.
Khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công là công cụ đối sánh thực trạng năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công ở Việt Nam, đồng thời là công cụ đổi mới công tác quản trị nguồn nhân lực khu vực công.

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công.

    Sản phẩm cùng loại