Một số chuyên đề Lịch sử Thế giới tập III

Miêu tả:

Một số chuyên đề Lịch sử Thế giới tập III
Tác giả: GS. Vũ Dương Ninh - PGS.TS. Nguyễn Văn Kim
Khổ sách: 16x24
Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội

 
Khác với các công trình xuất bản trước đây có nội dung trình bày theo phổ rộng, bao quát nhiều vấn đề của lịch sử thế giới, cuốn giáo trình này được biên soạn tập trung vào không gian lịch sử, chính trị, văn hoá và xã hội Đông Nam Á. Với cấu trúc ba phần, vừa tuân theo tiến trình lịch sử vừa kết hợp với việc làm sáng tỏ một số chủ đề trọng tâm, tiêu biểu của các quốc gia khu vực, quan điểm biên soạn cuốn sách và cách tiếp cận đó đã được nhiều nhà nghiên cứu trong nước và các học giả quốc tế tán đồng, tham gia tích cực.

Trong quá trình nghiên cứu, cùng với những cô gắng chung, nhằm đạt đến một cái nhìn tỏng thể về lịch sử khu vực, trong các chuyên luận, các tác giả cũng cố gắng hướng đến cách tiếp cận vi mô, đi sâu vào các nội dung chuyên môn cụ thể, khai thác nhiều ngôn ngữ tư liệu để góp phần làm sáng tỏ những nội dung khoa học và đang đặt ra trong nghiên cứu Đông Nam Á hiên nay. Việc lựa chọn một số quốc gia tiêu biểu, vấn đề trọng tâm như sự hình thành các thể chế nhà nước, quá trình giao lưu, tiếp biến văn hoá, quan hệ thương mại hay những thách thức đặt ra với Đông Nam Á thời kỳ thực dân và hậu thực dân,… đều được xem xét, khảo cứu trên bình diện khu vực.

Trân trọng giới thiệu!

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Một số chuyên đề Lịch sử Thế giới tập III.