Pháp luật và Đạo đức báo chí

Miêu tả:

 
Pháp luật về báo chí ngày càng hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý để hoạt động báo chí và các hoạt động liên quan đến báo chí phát triển theo xu hướng tích cực, đảm bảo tính khoa học  về số lượng, chất lượng, nội dung, hình thức, giúp báo chí trở thành kênh thông tin quan trọng để tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước....

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Pháp luật và Đạo đức báo chí.