Quản trị Thực hành Trách nhiệm Xã hội

Miêu tả:

Doanh nghiệp ngoài việc tìm kiếm lợi nhuận, có cần đóng góp Trách nhiệm xã hội? Thực hiện trách nhiệm xã hội sẽ mang lại cho doanh nghiệp những lợi ích dài hạn nào? 

 

    Bình luận sản phẩm

    • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
    • reset captcha
    • Gửi bình luận

    Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Quản trị Thực hành Trách nhiệm Xã hội.