Tiếp nhận văn học nghệ thuật

Miêu tả:

Khổ 16x24cm, 748 trang, Giá 150.000đ.

 
Xuất phát từ yêu cầu thực tế của nghiên cứu lý luận và đòi hỏi từng ngày của đời sống văn hóa nghệ thuật và đời sống văn hóa xã hội, Khoa Văn học - Trường ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát động nghiên cứu và tổ chưc hội thảo khoa học với chủ đề TIẾP NHẬN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT Ở VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP. Trong hai buổi hội thảo, vấn đề tiếp nhận văn học nghệ thuật đã được tranh luận, trao đổi trên nhiều bình diện và triển khai qua các chủ đề hữu quan như: Những vấn đề lý luận về nười đọc, công chúng và tiếp nhận văn học Việt Nam; Những thông tin mới, có tinhd hệ thống về mỹ học tiếp nhận từ các trào lưu lý thuyết phương Tây - khả năng ứng dụng trong nghiên cứu, phê bình văn học ở Việt Nam và đối với Việt Nam hiện nay; Những vấn đề mới, cách nhìn nhận mới, đánh giả mới về các tác phẩm cổ điển và các giá trị nghệ thuật Việt Nam và quốc tế hiện tại; Những vấn đề lý thuyết và thực tiễn chuyển thẻ kịch bản từ văn xuôi tự sự sang kịch bản sân khấu và kịch bản điện ảnh; Các vấn đề lý thuyết và thực tiễn của văn học dịch; Mối quan hệ qua lại giữa tiếp nhận văn học, văn hóa đọc và văn hóa nghe nhìn trong bối cảnh phát triển công nghệ truyền thông đa phương tiện; Văn học dân gian hiện đại và vấn đề tiếp nhận văn học nghệ thuật dân gian trong xã hội hiện đại; Sự vận động của các giá trị thẩm mỹ và quan niệm về văn học - nghệ thuật. Sự tiếp nhận các khuynh hướng và loại hình nghệ thuật mới; Các vấn đề về giảng dạy văn học trong nhà trường phổ thông v.v. Cuốn sách Tiếp nhận văn học nghệ thuật này hình thành trên cơ sở tài liệu hội thảo đó.

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Tiếp nhận văn học nghệ thuật.