Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc - Diện mạo và giá trị

Miêu tả:

Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc - Diện mạo và giá trị
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thu
Khổ sách: 14.5x20.5
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

 
Miền núi phía Bắc là khu vực định cư lâu đời và đông đúc của nhiều dân tộc thiểu số. Cùng với dân tộc Việt, ngay từ những buổi đầu dựng nước, các dân tộc thiểu số đã tham gia tích cực vào việc xây dựng các truyền thống lịch sử, văn hoá lâu đời của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Trong quá trình tạo lập, phát triển cuộc sống, các dân tộc nơi đây đã sáng tạo ra nền văn hoá, văn học truyền thống có giá trị. Văn học dân gian các dân tộc miền núi phía Bắc có những đóng góp quan trọng đối với văn học dân gian Việt Nam nói chung trong đó đặc biệt phải nói đến truyện kể dân gian – bộ phận đã sớm được sưu tầm và hiện còn lưu giữ một nguồn tác phẩm dày dặn.
Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc - Diện mạo và giá trị là cuốn sách khảo sát một cách hệ thống diện mạo  truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc Việt Nam theo thể loại, type truyện và hệ thống motif, đồng thời tác giả chỉ ra một số đặc điểm cơ bản của truyện kể dân gian khu vực miền núi phía Bắc trong cái nhìn đối sánh với truyện kể của các dân tộc khác ở các vùng miền khác. Qua đó tác giả muốn chỉ rõ hơn mối quan hệ giữa truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc với đời sống tín ngưỡng và bản sắc văn hoá của các dân tộc.

Trân trọng giới thiệu!

Bình luận sản phẩm

  • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
  • reset captcha
  • Gửi bình luận

Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc - Diện mạo và giá trị.