Văn hóa và tổ chức phần mềm tư duy

Miêu tả:

Greet Hofstede

 

    Bình luận sản phẩm

    • Đánh giá của bạn về sản phẩm:
    • reset captcha
    • Gửi bình luận

    Danh sách bình luậnChưa có phản hồi về Văn hóa và tổ chức phần mềm tư duy.