Xuất bản - In ấn

vnubooks.com nhận xuất bản và in ấn các tài liệu sách, báo và các loại văn hóa phẩm cao cấp, đáp ứng yêu cầu của quý khách có uy tín và tin cậy trong lĩnh vực Xuất bản - In ấn hiện nay.
QUY TRÌNH IN ẤN
A. NĂNG LỰC KỸ THUẬT
I. Máy InII. Hệ thống chế bản, hoàn thiện sau in


B. NĂNG LỰC CÁN BỘ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NHÂN VẬN HÀNH


C. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT